Hem Ledare Forskning Porträttet Utbildning Karriärvägar Säkerhet Miljö Gästartiklar Arkiv
 

Platta organisationer ger nöjda kunder och medarbetare, säger Mikael Laurin och Mervi Karttunen.

Unikt recept för kvalitet och trivsel

De har kommit långt sedan starten hemma i källaren för snart 30 år sedan. Laurin Maritime är fortfarande ett familjeföretag, men betydligt större och mer internationellt. Det moderna arbetssättet har funnits med ända från början – något som uppskattas av både kunder och anställda.

Laurin Maritime är ett dynamiskt rederi och ship managementbolag med en stor spridning i åldrar, en förhållandevis jämn könsfördelning och många olika nationaliteter. Företaget har ett gediget miljöfokus. Jargongen på kontoret är glad och informell. Men det som är mest unikt hos Laurin Maritime är systemet med shipboard management teams.
– När mina föräldrar startade företaget var flera av dem som jobbade ombord delägare och mycket av arbetet sköttes ombord. Ur detta kom vårt arbetssätt: shipboard management team, förklarar Mikael Laurin som är koncernchef på Laurin Maritime.

Delat ansvar
Ett shipboard management team består av två kaptener och två maskinchefer. Teamen ansvarar exempelvis för inköp, personal, tekniskt underhåll och budget. Det delade ansvaret går hela vägen ner genom organisationen.
– Är man en driven person som gillar att ta ansvar och ha både frihet och inflytande, är det en mycket stimulerande miljö. Besättningarna brukar fungera mycket bramer som en familj, säger Mikael Laurin.
Även kunderna uppskattar arbetssättet. Mervi Karttunen som är VD på Laurin Maritime AB har många år bakom sig på företaget. Hon förklarar att företaget mestadels har långsiktiga relationer.
– Kunderna är ofta stora industriföretag som prioriterar pålitlighet. De är mycket nöjda med folket ombord, vilka ses som mycket professionella, säger Mervi Karttunen.

Mångfald ger dynamik
Bolaget var också ett av de första rederierna med kvinnliga kaptener.
– Det är viktigt med en blandning av kvinnor och män, både bland besättningarna, på kontoren och i ledningen. Vi vill ta tillvara på kompetensen på bästa sätt och även skapa trivsamma arbetsplatser, säger Mervi Karttunen.
– De flesta medarbetarna är mycket nöjda och stannar väldigt länge hos oss. Det tar vi som ett gott betyg. Men vi jobbar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön och attrahera duktiga medarbetare, säger Mikael Laurin. Laurin Maritime är i en expansiv fas och planerar att anställa mer personal.


LAURIN MARITIME

Laurin Maritime grundades 1980. Företaget har kontor i Göteborg, Houston och London och äger en del av ett bemanningsföretag i Manila. 13 tankfartyg trafikerar rutter mel- lan amerikanska golfen, Sydamerika och Europa. Kunderna finns huvudsakligen inom olje- och kemikalieindustrin.www.laurinmaritime.com


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!