Hem Ledare Forskning Porträttet Utbildning Karriärvägar Säkerhet Miljö Gästartiklar Arkiv
 

FOTO: Claes Hall

Han nagelfar fartygen, stenhårt

Mats Wennerströms arbete handlar om säkerhet. Han är fartygsinspektör med uppdrag att se till fartygen är säkra arbetsplatser för sin besättning.

Han går ombord på både svenska och utländska fartyg som anlöper svenska hamnar, oavsett om det rör sig om jättelika färjor eller små fisketrålare.
– På utländska fartyg gör vi så kallad hamnstatskontroll, berättar han. Fartyget har besiktigats av flaggstaten, alltså där det är registrerat, av en fartygsinspektör. Han har då certifierat båten, d v s intygat att hon kan bära en viss mängd last, ett visst antal passagerare, att hon har rätt säkerhetsutrustning och att besättningen har den utbildning som krävs enligt internationella normer. Normerna är lika för alla över hela världen.
För det allra mesta är fartygen välskötta. Det gäller både svenska och utländska skepp. Men då och då stöter Mats och hans kolleger på skräckexempel. Fartygen är då ofta bekvämlighetsflaggade från ett mindre antal länder som saknar egna sjöfartsverk och som delegerar ansvaret för certifiering till mer eller mindre oseriösa klassningssällskap.
– På utländska båtar kollar vi inledningsvis bara att papperen är i ordning, säger Mats Wennerström. Men om vi misstänker att något inte står rätt till, har vi rätt att göra en grundligare undersökning. Generellt gäller att risiga båtar sällan kommer till våra breddgrader, de vet att kontrollen är hård.
Efter besiktningen av en båt, registrerar de flesta europeiska hamnstatskontrollanterna alla uppgifter i en gemensam databas. Därför vet Mats, redan innan han går ombord på ett fartyg, ganska mycket om just den båtens fel och brister, och kan koncentrera sig på att kolla om de är åtgärdade.
– På svenska båtar har vi, förutom ansvar för kontroll av säkerheten, även ansvar för att kontrollera arbetsmiljön, säger Mats Wennerström. Kontrollen omfattar bland annat boendet, en kontroll av att hytterna är byggda enligt regelboken, att det finns dagsljus, ventilation och att det är rent.
Upptäckta missförhållanden leder till anmärkningar.
Svenska fartygsinspektörer har dock inte rätt att göra motsvarande bedömning på utlandsflaggade fartyg. Den rätten kommer om några år, när Maritime Labour Certificate ratificeras av fler länder och blir ett tvingande regelverk för alla.

Håller svenska fartyg hög klass?
– Ja, det gör de, men de är inte alltid bäst. Jag tycker mig ha märkt under senare år att underhållet har blivit lite eftersatt. Det finns en tendens att det är för lite folk på svenska fartyg – de som är kvar hinner inte med.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!