Hem Ledare Forskning Porträttet Utbildning Karriärvägar Säkerhet Miljö Gästartiklar Arkiv
 

illustration: defoa

Rättvisa varor,
men inte transporter

Rättvisemärkta bananer, rättvisemärkt kaffe men även socker, juice och vin – vi konsumenter tycks inte kunna få nog av rättvisemärkta produkter och vi känner, delvis med rätta, att vi får ett lite bättre samvete. Men bara delvis.


Christer Lindvall, vd för Sveriges Fartygs­befäls­förening.

– Rättvisemärkta produkter tar inte hänsyn till transportdelen i produktionen, säger Christer Lindvall, vd för Sveriges Fartygsbefälsförening. Sjöfarten anser att rättvisemärkningen borde göra det.
International Commission on Shipping presenterade år 2000 en skrämmande rapport som avslöjade grava missförhållanden på en del av världens fartyg. Problemen är vanligast på bekvämlighetsflaggade fartyg men, det ska i sanningens namn påpekas, bara på en mindre del av dem. Antalet beräknas vara så stort att man ändå med stor säkerhet kan säga att tiotusentals sjömän far illa på grund av dåliga arbetsgivare. Det kan röra sig om misshandel, rasism, sexuella trakasserier, undermålig medicinsk behandling, dåliga levnadsvillkor ombord och usel mat. Ovanpå det förekommer även att löner inte betalas ut eller betalas för sent och att sjömän överges i främmande hamn, utan möjlighet att ta sig hem.
– Lösningen är, menar jag, att man ställer krav på transportören, säger Christer Lindvall, och betonar att problemet långtifrån bara handlar om Rättvisemärkningen. Att inte ens Rättvisemärkningen, som ju tar viktig social hänsyn, använder sin vanliga måttstock på transporterna är dock ett tecken på att sjötransporter har blivit en osynlig del av produktionen.
Redan i dag förekommer högre krav inom vissa områden: Oljebolagen ställer högre krav på frakterna än minimiregler. Det gäller bland annat utbildningsnivån.
Beställarna skulle kunna ställa högre krav på hur transporterna sköts. Det kan visserligen vara svårt men det borde inte vara omöjligt att utveckla ett kontrollsystem. Ett tryck från konsumenternas sida skulle säkerligen leda till en skärpning.


Daniel Sommerstein,
produktansvarig på Rättvisemärkt
i Sverige.

Daniel Sommerstein, produktansvarig på Rättvisemärkt i Sverige, medger att transporterna inte är en del av certifieringen.
– En varas transportvägar är komplicerade och vi har valt att fokusera på det vi skapades för – att se till att handeln med producenter i utvecklingsländer sker på rimliga villkor.  Dock kan det finnas stora problem i transportindustrin som jag önskar att vi kunde mäkta med att väva in på något sätt, kanske någon gång i framtiden.


OM RÄTTVISEMÄRKT

Rättvisemärkta varor fick ett enormt uppsving under 2007. Försäljningen ökade med hela 165 procent jämfört med 2006. Omsättningen på den svenska marknaden var 400 miljoner kronor.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!