Arkiv
 

Svensk sjöfart

Svensk Sjöfart är en bilageserie som kompletterar och ger ett mervärde åt dagspressens bevakning av den maritima sektorn i Sverige.
Den ges ut årligen av Sjöfartsforum, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening.

Svensk Sjöfart 2015, 2015-02-20

Grön våg inom sjöfarten
Efter de skärpta utsläppsreglerna väljer rederierna olika tekniker och bränslen för att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Svensk Sjöfart 2014, 2014-02-10

Vindsnabba transporter till havets vindkraftparker
Med 15 – 30 meter långa katamaraner som gör uppåt 30 knop sköter svenska rederiet Northern Offshore Services transporter av personal ut till de många vindkraftparker som idag upp-förs i norra Europas vatten. – Vi är en av de största aktörerna i denna nisch och är faktiskt världsledande på det vi gör, säger vd David Kristensson.

Svensk Sjöfart 2013, 2013-01-28

Sjöingenjören med koll på all teknik
– Det här är ett mångfacetterat yrke. Man får jobba med dieseldrift, el och kylteknik. Ja, alla tekniska områden som berör ett fartyg, säger erfarne sjöingenjören Mikael Sjögren som är teknisk chef för passagerarfartyget Birger Jarl.

Svensk Sjöfart 2011, 2011-09-28

På spaning efter pirater
Skenavrättningar, misshandel och svält. Piraterna utanför Somalias kust tar till allt råare metoder mot besättningarna för att pressa rederierna på pengar. Vapnen blir också mer avancerade, rapporterar sjöfartsorganisationen IMB. Svenske konteramiralen Jan Thörnqvist har sett angreppen på nära håll.

Svensk Sjöfart, 2010-09-21

God service ger bra miljöeffekt
Sedan många år arbetar Stockholms Hamnar för en bättre miljö. Som en av få hamnar kan Stockholm ta emot avlopps-, disk- och tvättvatten vid alla kajer, från både färjor och kryssningsfartyg. Tack vare elanslutningar vid kaj och bättre bränslen har svavel- och koloxidutsläppen minskat drastiskt sedan mitten av 1990-talet.

Svensk Sjöfart, 2009-09-18

Arbetsmiljön måste bli bättre
Det ska vara lika tryggt och säkert att arbeta till sjöss som i land. Med den målsättningen arbetar fackförbundet SEKO sjöfolk med att försöka råda bot på de arbetsmiljöproblem som fortfarande finns ombord.

Svensk Sjöfart, 2008-09-19

De siktar på drömjobb till sjöss
Marknaden törstar efter maskin- och fartygsbefäl. Malin Svärdh, blivande sjöingenjör, och Cathrine Essén, med sjökaptensexamen som mål, är två av eleverna på Sjöfartsutbildningen på Högskolan i Kalmar. De har just påbörjat sina utbildningar. Efter utbildningen väntar en spännande karriär med världen som arbetsfält.

Svensk Sjöfart, 2007-10-24

Redo att ta sig an havet
Arbetsmarknaden skriker efter erfaret sjöfolk, män som kvinnor. I Skärhamn på Tjörns Sjöfartsgymnasium finns en unik utbildning som ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i det spännade, men hårda livet till sjöss.